Blažič

Blažič

Blažič Za podjetje Blažič robni trakovi d.o.o. oblikujemo že 18 let! Oblikovali smo logotipe podjetja in izpeljali kompleksno celostno grafično podobo: dopis, vizitke, pisemske ovojnice… Oblikovali in pripravili za tisk smo tudi serije njihovih katalogov z...
KLP

KLP

KLP Za podjetje KLP d.o.o. oblikujemo že 17 let! Oblikovali in pripravili za tisk smo serije njihovih katalogov z izdelki in izvedli veliko studijskih slik...
ZZS

ZZS

ZZS Za Zdravniško zbornico Slovenije smo oblikovali – Logotip ZZS Celostna grafična podoba predstavitvene zgibanke Oblika in izvedba njihove revije ISIS – pet letnikov marketing promocijo dogodkov – Logotip Domus...
Monsi

Monsi

Monsi Logotip Celostna grafična podoba vizitka dopisni list pisemska ovojnica izgleda cerade prikolice spletne...
Agroplan

Agroplan

Agroplan Celostna grafična podoba vizitka dopisni list reklamne zloženke studijska fotografija oblikovanje spletnih strani oblikovanje spletne...