ZZS

Za Zdravniško zbornico Slovenije smo oblikovali

– Logotip ZZS

Celostna grafična podoba

predstavitvene zgibanke

Oblika in izvedba njihove revije ISIS – pet letnikov

marketing promocijo dogodkov

– Logotip Domus Medica