RR&CO

Za podjetje RR&co d.o.o. smo oblikovali sistem logotipov in izpeljali kompleksno celostno grafično podobo: dopis, vizitke, pisemske ovojnice… Izvedli smo tudi pripročnih za franširno rabo elemetov cgp za širitev dejavnosti izven Slovenije. Prav tako smo oblikovali njihove spletne strani.