Primoline

Za podjetje Primoline d.o.o smo oblikovali studijsko fotografirali njihove izdelke, ter oblikovali predstavitveni katalog. Izpeljali smo tudi celostno grafično podobo.