Planina

Za podjetje Mitja Kovačič s.p. smo oblikovali in izpeljeli

  • Logotip
  • Celostna grafična podoba
  • spletne strani
  • sistem mailingov
  • marketing promocijo dogodkov