Hotel Mantova

Za hotel Mantova smo oblikovali celostno grafično podobo, brošuro in jedilnik.