Claudia trade

Za podjetje Claudia trade d.o.o. smo oblikovali logotip in izpeljali celostno grafično podobo: dopis, vizitke, pisemske ovojnice. Prav tako smo oblikovali njihove spletne strani.