Domov
Ekipa
zdravnica
volilniprogram
10-razlogov

Pišite Gordani
Povezave

 

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

ANTONIJA POPLAS SUSIČ [24226]
Osebna bibliografija za obdobje 1998-2012


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOSTNAPFEL RIHTAR, Tatja, BERGER, Tatjana, POPLAS-SUSIČ, Tonka, SELIČ, Polona, VAJD, Rajko, CAR, Josip. Analiza obiska spletnih strani z zdravstvenimi informacijami : predstavitev obiskov in najpogostejših vprašanj uporabnikov = Analysis of visits to websites with health information : a presentation of visits and the visitors' most common questions. Zdravstveno varstvo. [Tiskana izd.], 2012, letn. 51, št. 3, str. 173-181, graf. prikazi, doi: 10.2478/v10152-012-0020-1. [COBISS.SI-ID 29977305]
2. KERSNIK, Janko, KLEMENC-KETIŠ, Zalika, PETEK ŠTER, Marija, TUŠEK-BUNC, Ksenija, POPLAS-SUSIČ, Tonka, KOLŠEK, Marko. Family doctors' views of pharmaceutical sales representatives : assessment scale development. Fam. pract., 2011, vol. 28, issue 4, str. 456-460, doi: 10.1093/fampra/cmq105. [COBISS.SI-ID 28383705]
3. POPLAS-SUSIČ, Tonka, KLEMENC-KETIŠ, Zalika, KOMERICKI-GRZINIC, M., KERSNIK, Janko. Glasgow Coma Scale in acute poisonings before and after use of antidote in patients with history of use of psychotropic agents. Srp. arh. celok. lek., 2010, letn. 138, št. 3/4, str. 210-213. [COBISS.SI-ID 27047641]
4. POPLAS-SUSIČ, Tonka, KERSNIK, Janko, KOLŠEK, Marko. Why do general practitioners not screen and intervene regarding alcohol consumption in Slovenia? A focus group study. Wien. Klin. Wochenschr., 2010, letn. 122, suppl. 2, str. 68-73, doi: 10.1007/s00508-010-1335-z. [COBISS.SI-ID 27139289]
5. POPLAS-SUSIČ, Tonka, KOMERICKI-GRZINIC, M., KLEMENC-KETIŠ, Zalika, TUŠEK-BUNC, Ksenija, ZELKO, Erika, KERSNIK, Janko. Aetiological and demographical characteristics of acute poisoning in the Celje region, Slovenia. Eur. j. emerg. med., 2009, letn. 16, št. 3, str. 127-130, doi: 10.1097/MEJ.Ob01.3e32831cc1d0. [COBISS.SI-ID 25671129]
6. KERSNIK, Janko, POPLAS-SUSIČ, Tonka, KOLŠEK, Marko, ŠVAB, Igor. What may stimulate general practitioners to undertake screening and brief intervention for excess alcohol consumption in Slovenia? A focus group study. J. int. med. res., 2009, letn. 37, št. 5, str. 1561-1569. [COBISS.SI-ID 26202329]
7. POPLAS-SUSIČ, Tonka, ŠVAB, Igor, KOLŠEK, Marko. Community actions against alcohol drinking in Slovenia - a Delphi study. Drug alcohol depend.. [Print ed.], 2006, vol. 83, str. 255-261. [COBISS.SI-ID 21434329]
8. ŠVAB, Igor, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Why an attachment to general practice is not an adequate substitute for a structured programme: a qualitative approach. Med. teach. (1979, Print), 2001, letn. 23, št. 5, str. 516-518. [COBISS.SI-ID 14891993]
9. KERSNIK, Janko, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Bolnik z okužbo na spodnjih dihalih v ambulanti splošnega zdravnika = A patient with lower respiratory tract infection presenting in a general practitioner practice. Krka med. farm., Supl. (Slov. izd.). [Slovenska izd.], 1999, letn. 20, suppl. 2, str. 8-19. [COBISS.SI-ID 10988761]

1.02 Pregledni znanstveni članek

10. POPLAS-SUSIČ, Tonka, MARUŠIČ, Dorjan. Referenčne ambulante = Model practices. Bilt.-ekon. organ. inform. zdrav., 2011, letn. 27, št. 1, str. 9-17. http://temena.famnit.upr.si/files/files/Poplas.pdf. [COBISS.SI-ID 1024341332]
11. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Zdravniki družinske medicine in generično predpisovanje zdravil = Family physicians and generic prescribing of drugs. Farm. vestn., 2010, letn. 61, št. 2, str. 124-126. [COBISS.SI-ID 24149799]

1.04 Strokovni članek

12. ŽIVČEC-KALAN, Gordana, BEOVIĆ, Bojana, KOŠNIK, Mitja, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Normativi za delo zdravnika. Isis (Ljubl.), 1. feb. 2010, letn. 19, št. 2, str. 21-25. [COBISS.SI-ID 26875865]
13. POPLAS-SUSIČ, Tonka, VODOPIVEC JAMŠEK, Vlasta, KOŠNIK, Mitja, ŽIVČEC-KALAN, Gordana, ŠUŠKOVIČ, Stanislav. Astma - protokol vodenja kroničnega bolnika in ukrepanje ob zapletih/poslabšanjih. Isis (Ljubl.), 2010, letn. 19, št. 2, str. 52-56. [COBISS.SI-ID 26906841]
14. POPLAS-SUSIČ, Tonka, VODOPIVEC JAMŠEK, Vlasta, KOŠNIK, Mitja, ŠUŠKOVIČ, Stanislav, ŽIVČEC-KALAN, Gordana. Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) : protokol vodenja kroničnega bolnika na primarnem nivoju in ukrepanje ob zapletih/poslabšanjih. Isis (Ljubl.), mar. 2010, letn. 19, št. 3, str. 59-62. [COBISS.SI-ID 26865625]
15. VODOPIVEC JAMŠEK, Vlasta, POPLAS-SUSIČ, Tonka, KOŠNIK, Mitja, ŠUŠKOVIČ, Stanislav. Napotnica za nenujne napotitve - priporočila za oblikovanje vsebine. Isis (Ljubl.), 2009, letn. 18, št. 10, str. 25-27. [COBISS.SI-ID 26342105]
16. RILEL, Janez, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Hipokromna mikrocitoza. Družin. med., 2008, letn. 6, št. 12, str. 48. [COBISS.SI-ID 25331673]
17. BIZJAK-OSREDKAR, Mateja, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Karcinoid in vloga osebnega zdravnika pri odkrivanju in vodenju bolnika s karcinoidom. Družin. med., 2008, letn. 6, št. 12, str. 49-51. [COBISS.SI-ID 25331929]
18. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Okužbe zgornjih dihal in zdravnik družinske medicine = Upper respiratory tract infections and general practitioners. Krka v medicini in farmaciji. [Slovenska izd.], 2004, letn. 25, št. 37, str. 8-13. [COBISS.SI-ID 17817305]

1.05 Poljudni članek

19. SELIČ, Polona, MAKIVIĆ, Irena, VAJD, Rajko, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Možnosti uporabe sodobnih informacijskih tehnologij v komunikaciji z bolniki vdružinski medicini : predstavitev vprašalnika za bolnike. Družin. med., 2011, letn. 9, št. 18, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 29406425]
20. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Kaj zmoremo sami?. Družin. med., 2008, letn. 6, št. 11, str. 4. [COBISS.SI-ID 24733657]
21. IVETIĆ, Vojislav, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Svečana akademija ob 40-letnici Združenja zdravnikov družinske medicine : Zdraviliški dom, Terme Dobrna - 07.10.2006. Družin. med., 2006, letn. 4, št. 8, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 58084609]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

22. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Organizacijske ovire pri zdravljenju odvisnikov od prepovedanih drog in alkohola = Organizational barriers in treating drug and alcohol abusers. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 53-59. [COBISS.SI-ID 29945305]

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

23. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Specializacije in specialna znanja v zdravstveni negi na primarni ravni - pogled medicinskih strok = Nursing specializations and advanced practice skills at the primary level - the medical perspective. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). 4. posvet z mednarodno udeležbo Specializacije v zdravstveni negi - partnerstvo med zdravstveno nego in medicino, Ljubljana, 08. marec 2011. Moja kariera - quo vadis - my career. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 81-84. [COBISS.SI-ID 28433369]
24. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Primeri dobre prakse : upravljanje čakanja v čakalnici v zdravstvenem domu. V: KRAMBERGER, Boris (ur.). Strokovno posvetovanje Odpravljanje nepotrebnega čakanja pred ordinacijami osebnih zdravnikov, 18. junij 2007, Ljubljana. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Zavod za zdravstveno zavarovanje, 2007, str. 13-19. [COBISS.SI-ID 23322841]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

25. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Romi v ambulanti nujne medicinske pomoči (NMP) = Roma at the emergency departments. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.), ZURC, Joca (ur.). Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2012, str. 133-138. [COBISS.SI-ID 29945817]
26. SELIČ, Polona, MAKIVIĆ, Irena, VAJD, Rajko, POPLAS-SUSIČ, Tonka, KOSTNAPFEL RIHTAR, Tatja, CAR, Josip. Odnos bolnikov do uporabe e-pošte v komunikaciji z izbranim zdravnikom v družinski medicini. V: GOVC ERŽEN, Jana (ur.). Aktualno v družinski medicini : zbornik predavanj, (Družinska medicina, Supplement, 2011, 9, 5). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2011, str. 67-76, tabele. [COBISS.SI-ID 29536729]
27. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Prekomerno pitje alkohola med Slovenci - Zakaj? = Excessive drinking among Slovenes - Why?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). 4th International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care. Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge : proceedings of lectures with peer review : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 147-157. [COBISS.SI-ID 28596185]
28. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Romi in droga : vloga zdravstvenega tima - kvalitativna raziskava = Gipsies and drugs : the role of a health care team - a qualitative research. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.), SKINDER SAVIĆ, Katja (ur.). 4th International Scientific Conference on Research in Nursing and Health Care. Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge : proceedings of lectures with peer review : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011, str. 279-287. [COBISS.SI-ID 28596697]
29. SELIČ, Polona, MAKIVIĆ, Irena, VAJD, Rajko, POPLAS-SUSIČ, Tonka, CAR, Josip. Možnosti uporabe sredstev sodobne informacijske tehnologije v družinski medicini, s poudarkom na odnosu bolnikov do uporabe e-pošte v komunikaciji z izbranim zdravnikom = Possible uses of modern information technologies in family medicine, with emphasis on patients' attitudes toward e-mail communication with their physicians. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 148-166. [COBISS.SI-ID 29413081]
30. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Obravnava bolnika z astmo v ambulanti zdravnika družinske medicine = Treatment of asthma patients in family practice. V: POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), KERSNIK, Janko (ur.). 8. Schrottovi dnevi, Ljubljana, marec 2005. [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 44, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2005, 2005, letn. 44, suppl. 1, str. 161-165. [COBISS.SI-ID 19847897]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

31. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Referenčne ambulante (RA) in obravnava pacientov - strategija za prihodnost = Model practices and patient's treatment - a strategy for the future. V: ISTENIČ, Boženka (ur.). Referenčne ambulante po prvem letu delovanja : strokovni seminar, 12. april 2012. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - ZDMSBZTS, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v splošni medicini, 2012, str. 57-63, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29941977]
32. POPLAS-SUSIČ, Tonka, MARUŠIČ, Dorjan. Referenčne ambulante - ali so sposobne dosegati postavljene cilje? = Model practice - can they achieve their aims?. V: POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), VAJD, Rajko (ur.). 15. Schrottovi dnevi, Ljubljana, marec 2012. [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 51, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2012, str. 117-121. [COBISS.SI-ID 29747161]
33. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Zdravljenje osteoporoze v ambulanti zdravnika družinske medicine. V: GOVC ERŽEN, Jana (ur.). Aktualno v družinski medicini : zbornik predavanj, (Družinska medicina, Supplement, 2011, 9, 5). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2011, 2011, letn. 9, suppl. 5, str. 7-10. [COBISS.SI-ID 29564121]
34. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Vodenje bolnikov v paliativni medicinski obravnavi na domu. V: LUNDER, Urška (ur.). Izbrane teme paliativne oskrbe in praktične delavnice : zbornik srečanja, Ljubljana, 3. februar 2011. Golnik: Bolnišnica, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, 2011, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 28212697]
35. ZIDANŠEK, Anja, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Kaj pa zvišana srčna frekvenca pri zdravniku družinske medicine?. V: KLEMENC-KETIŠ, Zalika (ur.), DREŠČEK, Marko (ur.). Kronično vensko popuščanje - novi pristopi s fitoterapijo, depresija - od receptorjev do remisije, posledice pospešenega bitja srca, uporaba betablokatorjev pri srčno-žilnih boleznih, erektilna disfunkcija, upočasnjevanje biološkega staranja žil, diabetična polinevropatija : zbornik predavanj, (Družinska medicina, Suplement, 2011, 1). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2011, 2011, letn. 9, suppl. 1, str. 41-46. [COBISS.SI-ID 28409817]
36. KOŠNIK, Mitja, KADIVEC, Saša, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Koordinacija odpusta iz bolnišnice - komunikacija med zdravniki. V: FRAS, Zlatko (ur.), POREDOŠ, Pavel (ur.). 53. Tavčarjevi dnevi, Portorož, 3.-5. november 2011. Zbornik prispevkov. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, 2011, str. 347-354. [COBISS.SI-ID 29163737]
37. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Vodenje bolnikov s KOPB v referenčni ambulanti. V: KADIVEC, Saša (ur.). Zdravstvena oskrba bolnika s KOPB, pljučnim rakom in pljučno hipertenzijo : zbornik predavanj : program za dipl. medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege. Golnik: Bolnišnica, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, 2011, str. 68-72. [COBISS.SI-ID 29106649]
38. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Polipragmazija v ambulanti družinske medicine. V: KLEMENC-KETIŠ, Zalika (ur.), STEPANOVIĆ, Aleksander (ur.). [Depresija, kardiologija, bolezni v srednjih letih in starosti, psoriaza, polifarmacija, motnje hranjenja, antiagregacijska in antikoagulacijska terapija] : zbornik predavanj, (Družinska medicina, 2010, vol. 8, suppl. 3). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2010, str. 69-74. [COBISS.SI-ID 27905753]
39. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Sodelovanje s kliničnim specialistom - kako lahko izboljšamo komunikacijo med specialnostmi. V: ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.). Obravnava bolnika z rakom v osnovnem zdravstvenem varstvu : zbornik predavanj, Bled, 24. april 2010. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2010, str. 18-21. [COBISS.SI-ID 27231193]
40. RIFEL, Janez, POPLAS-SUSIČ, Tonka. E-izobraževanje bolnikov. V: KLEMENC-KETIŠ, Zalika (ur.). Sodobne informacijske tehnologije v družinski medicini : učno gradivo za 27. učne delavnice za zdravnike družinske medicine, Ljubljana, oktober 2010, (Družinska medicina, Supplement, 2010, 8, 4). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2010, str. 69-72. [COBISS.SI-ID 27917529]
41. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Vodenje bolnikov v paliativni medicinski obravnavi na domu. V: LUNDER, Urška (ur.). Zbornik srečanja Golniški dnevi, 6. 10. 2010, [Ljubljana]. Svetovni dan paliativne oskrbe : zbornik srečanja : ob zaključku pilotnega projekta izvajanja paliativne oskrbe v ljubljanski, gorenjski in pomurski regiji. Golnik: Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo, 2010, str. 29-32. [COBISS.SI-ID 27721689]
42. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Bolnik z bolečino v ambulanti zdravnika družinske medicine. V: GOVC ERŽEN, Jana (ur.). Aktualno v družinski medicini : zbornik predavanj, (Družinska medicina, Supplement, 2009, 7, 5). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2009, 2009, letn. 7, suppl. 5, str. 3-9. [COBISS.SI-ID 26486233]
43. POPLAS-SUSIČ, Tonka, RIFEL, Janez. Metode preprečevanja medikalizacije bolnikov. V: KLEMENC-KETIŠ, Zalika (ur.). Medikalizacija : učno gradivo za 26. učne delavnice za zdravnike družinske medicine, Ljubljana, oktober 2009, (Družinska medicina, Supplement, 2009, 7, 4). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2009, 2009, letn. 7, suppl. 4, str. 73-78. [COBISS.SI-ID 26372569]
44. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Problematika intravenoznega dajanja bifosfonatov za zdravljenje raka v osnovnem zdravstvu. V: ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.). Obravnava bolnika z rakom v osnovnem zdravstvenem varstvu : zbornik predavanj, Ljubljana, 16. januar 2009. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2009, str. 43-46. [COBISS.SI-ID 25520089]
45. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Posebnosti predpisovanja zdravil v družinski medicini. V: FRAS, Zlatko (ur.), POREDOŠ, Pavel (ur.). Zbornik prispevkov. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, 2009, str. 93-99. [COBISS.SI-ID 26459609]
46. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Tinitus in Menierova bolezen = Tinnitus and Meniere's disease. V: KERT, Suzana (ur.), TUŠEK-BUNC, Ksenija (ur.). Dermatologija, ORL, gastroenterologija, psihiatrija, postopki na ZK in IK, kronična bolečina : zbornik, (Družinska medicina, letn. 6, supl. 5). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2008, 2008, letn. 6, suppl. 5, str. 47-50. [COBISS.SI-ID 25363673]
47. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Zdravljenje depresije in vpliv na kakovost življenja. V: KLEMENC-KETIŠ, Zalika (ur.), STEPANOVIĆ, Aleksander (ur.). X. Fajdigovi dnevi, Kranjska Gora, 24. in 25. oktober 2008. Interna medicina, psihiatrija, ortopedija, preprečevanje bolezni : zbornik predavanj, (Družinska medicina, Supplement, 2008, 6, 3). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2008, 2008, letn. 6, suppl. 3, str. 81-83. [COBISS.SI-ID 25050841]
48. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Od akutnega do dolgoročnega samozdravljenja. V: KLEMENC-KETIŠ, Zalika (ur.), TUŠEK-BUNC, Ksenija (ur.). Samozdravljenje : učno gradivo za 25. učne delavnice za zdravnike družinske medicine, (Družinska medicina, Supplement, 2008, 6, 4). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2008, str. 77-79. [COBISS.SI-ID 25274329]
49. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Odkrivanje prekomernega pitja alkohola in ukrepanje - ali so stališča zdravnikov in bolnikov v Sloveniji enaka? = Screening of alcohol consumption and intervention - are the attitudes of GPs and patients identical in Slovenia?. V: PETEK, Davorina (ur.), KOPČAVAR GUČEK, Nena (ur.). Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini : [nevrologija, ginekologija, okulistika, interna, psihiatrija, delavnice] : zbornik predavanj : 33. srečanje delovnih skupin, Ljubljana, 25.-26. 5. 2007, (Družinska medicina, Supplement, 2007, 5, 2). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine: Zavod za razvoj družinske medicine, 2007, 2007, str. 5-11. [COBISS.SI-ID 23881689]
50. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Nekaj osnovnih dejstev o osteoporozi in nekatere etične dileme v ambulanti družinskega zdravnika. V: TURK, Helena (ur.), STEPANOVIĆ, Aleksander (ur.). Zbornik predavanj, (Družinska medicina, Supplement, 2007, 5, 3). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2007, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 23771353]
51. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Obdobje peri- in pomenopavze in z njo povezani simptomi in bolezni. V: KERSNIK, Janko (ur.), ILJAŽ, Rade (ur.). Sočasne bolezni in stanja : monografija, (Zbirka PiP). Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2005, str. 209-216. [COBISS.SI-ID 20782809]
52. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Organizacija in vsebina zdravstvene vzgoje bolnikov z astmo. V: FRAS, Zlatko (ur.), POREDOŠ, Pavel (ur.). 47. Tavčarjevi dnevi, Portorož, 3.-5. november 2005. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, 2005, str. 91-96. [COBISS.SI-ID 20398041]
53. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Povišana telesna temperatura = Fever. V: KERSNIK, Janko (ur.), ŠVAB, Igor (ur.), POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.). 7. Schrottovi dnevi, Ljubljana, marec 2004 : [zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, Letn. 43, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2004, 2004, letn. 43, suppl. 1, str. 105-107. [COBISS.SI-ID 17918425]
54. ROTAR-PAVLIČ, Danica, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Neželeni učinki protibolečinskih in protivnetnih zdravil na prebavni sistem, povezanost z analgetično nefropatijo in toksično poškodbo jeter. Farm. vestn., 2004, letn. 55, pos št , str. 171-172. [COBISS.SI-ID 18257113]
55. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Stališča odraslih in zdravnikov do problematike pitja alkohola v S[!]loveniji = Attitudes of adults and physicians towards the problem of drinking in Slovenia. V: POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), ŠVAB, Igor (ur.), VODOPIVEC JAMŠEK, Vlasta (ur.), KERSNIK, Janko (ur.), ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.), KOLŠEK, Marko (ur.), LOKAR, Rok (ur.). Zbornik predavanj, (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 41, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2002, 2002, letn. 41, suppl. 1, str. 163-166. [COBISS.SI-ID 14859481]
56. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Nefarmakološki pristop k zdravljenju menopavzanih (klimakteričnih) težav v ambulanti zdravnika družinske medicine = Nonmedicamentous approach to the treatment of menopausal problems in the consulting room of family doctor. V: Novosti s področja ortopedije, onkologije/ginekologije in otorinolaringologije : [suplement], (Zdravstveno varstvo, Letn. 40, 7-8). Ljubljana: Littera picta, 2001, str. 236-238. [COBISS.SI-ID 13384153]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

57. POPLAS-SUSIČ, Tonka, MIJATOVIĆ, Sandra, KLANČIČ, Dean. Barriers to teatment for drug/alcohol users in general practice. V: "Overcoming the distance" : family doctor, bringing the art of medicine to the patient : abstract book. Istanbul: WONCA, 2008, str. 484. [COBISS.SI-ID 25325529]
58. POPLAS-SUSIČ, Tonka, KERSNIK, Janko. Alcohol drinking among people in Slovenia : barriers for cutting down. V: KOH, Eeling (ur.). 18th Wonca World conference Genomics & Family Medicine, 24-27 July 2007, Suntec Singapore. Abstracts. [Suntec: WONCA, 2007], [Str. 6]. [COBISS.SI-ID 23654617]
59. POPLAS-SUSIČ, Tonka, KERSNIK, Janko. Genetic tests and patient autonomy. V: KOH, Eeling (ur.). 18th Wonca World conference Genomics & Family Medicine, 24-27 July 2007, Suntec Singapore. Abstracts. [Suntec: WONCA, 2007], str. 46. [COBISS.SI-ID 23320793]
60. POPLAS-SUSIČ, Tonka, VIDMAR-ROMIĆ, M. The drug addicts among gypsies : a focus group research. V: WoncaEurope 2006 : abstract book : towards medical renaissance brifging the gap between biology and humanities. [Florence: WONCA, 2006], str. 136. [COBISS.SI-ID 21618393]
61. KERSNIK, Janko, POPLAS-SUSIČ, Tonka, LOLIČ, Damir, ROTAR-PAVLIČ, Danica, TUŠEK-BUNC, Ksenija. Ethnic differences in smoking behaviour in a Slovene gipsy population. V: LIONIS, C (ur.). Book of abstracts : WONCA Europe 2005 : 11[th] Conference of the European Society of General Practice / Family Medicine, Kos Island, September 3-7, 2005. [S.l.: WONCA Europe, 2005], str. 21. [COBISS.SI-ID 20603865]
62. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Home visits in Slovenia : a qualitative research. V: 17th World Conference of Family Doctors. Abstracts. Orlando: Wonca, 2004, str. 163-164. [COBISS.SI-ID 18377433]
63. POPLAS-SUSIČ, Tonka, KOLŠEK, Marko. Community action against tobacco smoking in Slovenia - a Delphi study. V: 17th World Conference of Family Doctors. Abstracts. Orlando: Wonca, 2004, str. 238-239. [COBISS.SI-ID 18378969]
64. POPLAS-SUSIČ, Tonka, KERSNIK, Janko, TUŠEK-BUNC, Ksenija. Attitudes towards health insurance card in family practice. V: KERSNIK, Janko (ur.), KEBER, Karin (ur.), ŠVAB, Igor (ur.), ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.), POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), KOPČAVAR GUČEK, Nena (ur.), KLANČIČ, Dean (ur.). The future challenges of general practice/family medicine : book of abstracts and conference programme. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2003, str. 165. [COBISS.SI-ID 819108]
65. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Attitudes of adults and physicians towards the problem of drinking in Slovenia. V: KERSNIK, Janko (ur.), KEBER, Karin (ur.), ŠVAB, Igor (ur.), ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.), POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), KOPČAVAR GUČEK, Nena (ur.), KLANČIČ, Dean (ur.). The future challenges of general practice/family medicine : book of abstracts and conference programme. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2003, str. 294. [COBISS.SI-ID 16659161]
66. POPLAS-SUSIČ, Tonka. The management of patients with lower respiratory tract infection in general practice. V: WONCA 2000 : final programme and abstract. [Vienna: Austrian Society of General Practice and Family Medicine, 2000], str. 94. [COBISS.SI-ID 11688665]

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

67. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Vloga referenčnih ambulant (RA) v osnovni zdravstveni dejavnosti v preventivi bolezni srca in ožilja. V: FRAS, Zlatko. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Združenje kardiologov Slovenije - Slovenska hiša srca, 2011, str. 37-40. [COBISS.SI-ID 28420057]
68. POPLAS-SUSIČ, Tonka, KOLŠEK, Marko. Alcohol: GPS' attitudes towards screening and brief intervention in Slovenia -a focus group research. V: WoncaEurope 2006 : abstract book : towards medical renaissance brifging the gap between biology and humanities. [Florence: WONCA, 2006], str. 219. [COBISS.SI-ID 21619929]
69. POPLAS-SUSIČ, Tonka, KERSNIK, Janko. Use of antibiotics in upper respiratory tract infection in family practice patients. V: KOSUNEN, Elise (ur.). Conference of the European Society of General Practice/Family Medicine - WONCA Region Europe, 3-7 June 2001, Tampere. Book of abstracts : "general practitioner - the front-line clinician". Tampere: Finnish Association of General Practice, 2001, str. 155. [COBISS.SI-ID 13563353]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

70. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Serološke pretrage za Epstein-Barr (RBV) i citomegalovirus (CMV). V: BERGMAN MARKOVIĆ, Biserka (ur.), KATIĆ, Milica (ur.), IVETIĆ, Vojislav (ur.), KERSNIK, Janko (ur.). Dijagnostičke pretrage : priručnik za primarnu zdravstvenu zaštitu. Zagreb: Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine, 2010, str. 377-379. [COBISS.SI-ID 27825369]
71. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Kožni ubodni testovi (PRICK-testovi). V: BERGMAN MARKOVIĆ, Biserka (ur.), KATIĆ, Milica (ur.), IVETIĆ, Vojislav (ur.), KERSNIK, Janko (ur.). Dijagnostičke pretrage : priručnik za primarnu zdravstvenu zaštitu. Zagreb: Društvo nastavnika opće/obiteljske medicine, 2010, str. 481-484. [COBISS.SI-ID 27838681]
72. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Alcohol abusers as a population group at risk. V: JAGODIC, Damijan (ur.). Population groups at risk in the perspective of public healthcare. Ljubljana: Ministry of Health of the Republic of Slovenia, 2008, str. 131-140. [COBISS.SI-ID 24364505]
73. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Serološke preiskave za Epstein-barr virus (EBV) in citomegalo virus (CMV). V: IVETIĆ, Vojislav (ur.), KERSNIK, Janko (ur.), ABRAMIČ, Tanja. Diagnostične preiskave za vsakdanjo uporabo. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2007, str. 380-382. [COBISS.SI-ID 23896281]
74. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Kožni vbodni testi (PRICK testi). V: IVETIĆ, Vojislav (ur.), KERSNIK, Janko (ur.), ABRAMIČ, Tanja. Diagnostične preiskave za vsakdanjo uporabo. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2007, str. 482-484. [COBISS.SI-ID 23714521]
75. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Čezmerni pivci alkohola kot ogrožena skupina prebivalstva. V: JAGODIC, Damijan (ur.). Javnozdravstveni vidiki obravnave ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2007, str. 118-126. [COBISS.SI-ID 23655129]
76. IVETIĆ, Vojislav, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Ambulanta družinske medicine v predmestju. V: ILJAŽ, Rade (ur.), KERSNIK, Janko (ur.), TURK, Helena (ur.). Družinska medicina v skupnosti : učno gradivo za 23. učne delavnice za zdravnike družinske medicine, Ljubljana, oktober 2006, (Družinska medicina, Supplement, 2006, 4, 4). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2006, str. 9-14. [COBISS.SI-ID 58085377]

1.20 Predgovor, spremna beseda

77. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Koraki k cenjenosti stroke?. Isis (Ljubl.), 1. feb. 2012, letn. 21, št. 2, str. 3. [COBISS.SI-ID 29429465]
78. ŽIVČEC-KALAN, Gordana, KOŠNIK, Mitja, MARKOLI, Sabina, HORVAT, Matija, POPLAS-SUSIČ, Tonka, ROTAR-PAVLIČ, Danica, GRKMAN, Jana, HOJS, Radovan, KLANČIČ, Dean. Predsednica in odbori zbornice na kratko o svojem dosedanjem delu. Isis (Ljubl.), jun. 2010, letn. 19, št. 6, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 28098521]
79. ŠVAB, Igor, KERSNIK, Janko, POPLAS-SUSIČ, Tonka, KLANČIČ, Dean, SELIČ, Polona. Prva stran. Družin. med., 2009, letn. 7, št. 14, str. 1. [COBISS.SI-ID 27053785]
80. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Nova doba za primarno zdravstvo. Isis (Ljubl.), 1. jun. 2009, letn. 18, št. 6, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 25645017]
81. POPLAS-SUSIČ, Tonka, ROTAR-PAVLIČ, Danica. Prva stran. Družin. med., 2005, letn. 3, št. 6, str. 1. [COBISS.SI-ID 26373081]
82. ŠVAB, Igor, POPLAS-SUSIČ, Tonka, ROTAR-PAVLIČ, Danica. Družinska medicina v Sloveniji. Družin. med., maj 2003, št. 1, str. 1. [COBISS.SI-ID 17732825]
83. POPLAS-SUSIČ, Tonka, ROTAR-PAVLIČ, Danica. Namesto uvoda. Družin. med., december 2003, št. 2, str. 1. [COBISS.SI-ID 17735385]

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

84. KERSNIK, Janko, TUŠEK-BUNC, Ksenija, GLAS, K, POPLAS-SUSIČ, Tonka, VODOPIVEC JAMŠEK, Vlasta. Does wearing a white coat or civilian dress in the consultation have and impact on patient satisfaction?. Eur. j. gen. pract, 2005, letn. 11, št. 1, str. 35-36. [COBISS.SI-ID 20418521]

1.22 Intervju

85. ŠVAB, Igor, POPLAS-SUSIČ, Tonka, KLANČIČ, Dean, KERSNIK, Janko. Osnovno zdravstvo je velik potencial : prof.dr. Janko Kersnik: Na splošno gledano so javnozdravstveno načrtovanje in njegove prioritete zastali v vsemirju. Dnevnik, 2010, letn. 60, št. 66, str. 4. [COBISS.SI-ID 27082201]

1.25 Drugi sestavni deli

86. ŠUŠKOVIČ, Stanislav, POPLAS-SUSIČ, Tonka, KADIVEC, Saša, SUŠNIK, Katja, ŠVAB, Igor, KOŠNIK, Mitja. Prvo usposabljanje diplomiranih medicinskih sester za delo z bolniki z astmo in KOPB v referenčnih ambulantah. Isis (Ljubl.), 1. junij 2011, letn. 20, št. 6, str. 74-75. [COBISS.SI-ID 28457177]
87. POPLAS-SUSIČ, Tonka. V križišču dogajanj. Družin. med., 2010, letn. 8, št. 15, str. 26. [COBISS.SI-ID 27910361]
88. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Razširjeni strokovni kolegij za splošno/družinsko medicino. Družin. med., 2009, letn. 7, št. 13, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 26320089]
89. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Razširjeni strokovni kolegij za splošno/družinsko medicino. Družin. med., 2009, letn. 7, št. 14, str. 3-8. [COBISS.SI-ID 27054809]
90. VODOPIVEC JAMŠEK, Vlasta, ŠUŠKOVIČ, Stanislav, POPLAS-SUSIČ, Tonka, KOŠNIK, Mitja. Sodelovanje med nivoji : odpustno pismo. Isis (Ljubl.), 2009, letn. 18, št. 4, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 25574361]
91. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Razširjeni strokovni kolegij za splošno/družinsko medicino. Družin. med., 2008, letn. 6, št. 11, str. 18. [COBISS.SI-ID 24735449]
92. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Razširjeni strokovni kolegij za splošno/družinsko medicino. Družin. med., 2008, letn. 6, št. 11, str. 19-21. [COBISS.SI-ID 24735705]
93. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Razširjeni strokovni kolegij za splošno/družinsko medicino. Družin. med., 2008, letn. 6, št. 11, str. 21-24. [COBISS.SI-ID 24735961]
94. POPLAS-SUSIČ, Tonka, PETEK ŠTER, Marija. 1. srečanje evropskih zdravniških združenj Lizbona 4.-6. april 2008. Družin. med., 2008, letn. 6, št. 11, str. 32-33. [COBISS.SI-ID 24736729]
95. POPLAS-SUSIČ, Tonka, VAJD, Rajko. Project IATPAD : Improvement of acces to treatment for people with alcohol - and drug-related problems. Družin. med., 2008, letn. 6, št. 11, str. 40. [COBISS.SI-ID 24737497]
96. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Razširjeni strokovni kolegij za splošno/družinsko medicino. Družin. med., 2008, letn. 6, št. 12, str. 11-16. [COBISS.SI-ID 25328345]
97. VERKO, Marjeta, KODRIČ, Nada, NOVAK-JANKOVIČ, Vesna, KERSNIK, Janko, POPLAS-SUSIČ, Tonka, ŽIVČEC-KALAN, Gordana. Navodila za pripravo bolnika v osnovnem zdravstvu za operativni poseg v splošni , področni ali lokalni anesteziji. Družin. med., 2008, letn. 6, št. 12, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 25329113]
98. MIJANOVIĆ, Sandra, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Imenovani zdravniki na ZZZS : ali so zavezani istim strokovnim in etičnim normam, kot izbrani osebni zdravnik?. Družin. med., 2008, letn. 6, št. 12, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 25331161]
99. VERKO, Marjeta, KODRIČ, Nada, NOVAK-JANKOVIČ, Vesna, ŽIVČEC-KALAN, Gordana, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Navodila za pripravo bolnika v osnovnem zdravstvu za operativni poseg v splošni, področni ali lokalni anesteziji. Isis (Ljubl.), 2008, letn. 47, št. 12, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 25115353]
100. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Wonca World 2007, Singapur. Družin. med., 2007, letn. 5, št. 10, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 23768025]
101. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Razširjeni strokovni kolegij za splošno/družinsko medicino. Družin. med., 2007, letn. 5, št. 10, str. 13-15. [COBISS.SI-ID 23768793]
102. POPLAS-SUSIČ, Tonka. WONCA Europe council meeting. Družin. med., 2006, letn. 4, št. 8, str. 25. [COBISS.SI-ID 22451929]
103. POPLAS-SUSIČ, Tonka. WONCAEUROPE 2003 : povezati dežele in stroko. Družin. med., maj 2003, št. 1, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 17734873]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

104. ADAM, Frane, HLEBEC, Valentina, KAVČIČ, Matic, LAMUT, Urša, MRZEL, Maja, PODMENIK, Darka, POPLAS-SUSIČ, Tonka, ROTAR-PAVLIČ, Danica, ŠVAB, Igor. Kvalitativno raziskovanje v interdisciplinarni perspektivi. Ljubljana: Inštitut za razvojne in strateške analize, 2012. 194 str., ilustr. ISBN 978-961-92399-7-1. [COBISS.SI-ID 262087680]

2.05 Drugo učno gradivo

105. ŠVAB, Igor, BULC, Mateja, KOLŠEK, Marko, ŽORŽ, Gojimir, KERSNIK, Janko, ROTAR-PAVLIČ, Danica, TOMAZIN, Iztok, KLANČIČ, Dean, TUŠEK-BUNC, Ksenija, CAR, Josip, ŽIVČEC-KALAN, Gordana, GRMEC, Štefek, KOPČAVAR GUČEK, Nena, POPLAS-SUSIČ, Tonka, KERT, Suzana, KLANČAR, Darinka, PETEK ŠTER, Marija, VODOPIVEC JAMŠEK, Vlasta. Družinska medicina, Delovni zvezek : študijsko leto 2005/2006. 11. dopolnjena izd. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine - SZD, 2005. 92 str., tabele. ISBN 961-6526-10-3. [COBISS.SI-ID 222181376]
106. ŠVAB, Igor, BULC, Mateja, KOLŠEK, Marko, ŽORŽ, Gojimir, KERSNIK, Janko, ROTAR-PAVLIČ, Danica, VODOPIVEC JAMŠEK, Vlasta, TOMAZIN, Iztok, KLANČIČ, Dean, TUŠEK-BUNC, Ksenija, CAR, Josip, ŽIVČEC-KALAN, Gordana, GRMEC, Štefek, KOPČAVAR GUČEK, Nena, POPLAS-SUSIČ, Tonka, KERT, Suzana, KLANČAR, Darinka, PETEK ŠTER, Marija. Družinska medicina, Delovni zvezek : študijsko leto 2004/2005. 10. dopolnjena izd. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine - SZD, 2004. 80 str., tabele. ISBN 961-6526-02-2. [COBISS.SI-ID 215357184]
107. ŠVAB, Igor, BULC, Mateja, KOLŠEK, Marko, ŽORŽ, Gojimir, KERSNIK, Janko, ROTAR-PAVLIČ, Danica, VODOPIVEC JAMŠEK, Vlasta, KLANČIČ, Dean, KAVČIČ, Sašo, TOMAZIN, Iztok, TUŠEK-BUNC, Ksenija, CAR, Josip, ŽIVČEC-KALAN, Gordana, GRMEC, Štefek, KOPČAVAR GUČEK, Nena, POPLAS-SUSIČ, Tonka, KERT, Suzana, KLANČAR, Darinka, PETEK ŠTER, Marija. Družinska medicina, Delovni zvezek : študijsko leto 2003/2004. 9. dopolnjena izd. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine - SZD, 2003. 80 str., tabele. ISBN 961-6456-06-7. [COBISS.SI-ID 125840128]

2.08 Doktorska disertacija

108. POPLAS-SUSIČ, Tonka. Vloga osebnih zdravnikov in možni javnozdravstveni ukrepi pri zmanjševanju pitja alkohola v Sloveniji : [doktorsko delo]. [Ljubljana]: [T. Poplas Susič], 2006. 100 f. [COBISS.SI-ID 2978324]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

109. ŠVAB, Igor, KERSNIK, Janko, BERGER, Tatjana, VEGNUTI, Miljana, VATOVEC-PROGRAR, Irena, POPLAS-SUSIČ, Tonka, CAR, Josip. Kakovost dela v osnovni zdravstveni dejavnosti : zaključno poročilo o rezultatih raziskovalnega projekta v letu 1998. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja, 1999. 10 f., priloge, bibliografije. [COBISS.SI-ID 12101849]
110. ŠVAB, Igor, KERSNIK, Janko, BERGER, Tatjana, ROTAR-PAVLIČ, Danica, VEGNUTI, Miljana, POPLAS-SUSIČ, Tonka, VATOVEC-PROGAR, Irena. Kakovost dela v osnovni zdravstveni dejavnosti v letu 1997 : letno poročilo. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1998. 15 str. [COBISS.SI-ID 7782105]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

111. KOLŠEK, Marko, POPLAS-SUSIČ, Tonka. Primary heathcare European project on alcohol (PHEPA), 1 EU study 2003-2004 : report for Slovenia. [S. l.: PHEPA - Primary health care European project on alcohol], 2008. 12 f. http://www.gencat.cat/salut/phepa/units/phepa/pdf/strategy_for_slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 28832985]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

112. 15. Schrottovi dnevi, Ljubljana, marec 2012, POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), VAJD, Rajko (ur.). [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 51, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2012. 185 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1238395]
113. POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), VAJD, Rajko (ur.). [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 50, suppl. 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2011. 205 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2972017]
114. POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), VAJD, Rajko (ur.). [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 49, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2010. 182 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3586623]
115. POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), VAJD, Rajko (ur.). [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 48, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2009. 161 str. [COBISS.SI-ID 25517529]
116. 11. Schrottovi dnevi, Ljubljana, marec 2008, POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), VAJD, Rajko (ur.). [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, Letn. 47, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, cop. 2008. 166 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3085076]
117. 10. Schrottovi dnevi, Ljubljana, marec 2007, POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), VAJD, Rajko (ur.). [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, Letn. 46, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, cop. 2007. 180 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2602303]
118. POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.). [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, Letn. 45, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, cop. 2006. 149 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2253887]
119. 8. Schrottovi dnevi, Ljubljana, marec 2005, POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), KERSNIK, Janko (ur.). [Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 44, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2005. 194 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 220262912]
120. KERSNIK, Janko (ur.), ŠVAB, Igor (ur.), POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.). 7. Schrottovi dnevi, Ljubljana, marec 2004 : [zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, Letn. 43, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2004. 161 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2716180]
121. KERSNIK, Janko (ur.), KEBER, Karin (ur.), ŠVAB, Igor (ur.), ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.), POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), KOPČAVAR GUČEK, Nena (ur.), KLANČIČ, Dean (ur.). The future challenges of general practice/family medicine : book of abstracts and conference programme. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine SZD, 2003. 336 str. [COBISS.SI-ID 123909632]
122. POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), ŠVAB, Igor (ur.), VODOPIVEC JAMŠEK, Vlasta (ur.), KERSNIK, Janko (ur.), ROTAR-PAVLIČ, Danica (ur.), KOLŠEK, Marko (ur.), LOKAR, Rok (ur.). Zbornik predavanj, (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 41, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2002. 173 str. [COBISS.SI-ID 2386452]
123. POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), ŠVAB, Igor (ur.), VODOPIVEC JAMŠEK, Vlasta (ur.), BULC, Mateja (ur.). Zbornik predavanj, (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 40, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2001. 180 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12947673]

Mentor pri specialističnih delih

124. MIJANOVIĆ, Sandra. Kje zdravniki vidijo ovire pri vstopanju odvisnikov od alkohola/prepovedanih drog v zdravstven sistem : specialistična naloga. Ljubljana: [S. Mijanović], 2011. 52 f. [COBISS.SI-ID 28599513]
125. ROKVIĆ, Vlatka. Stališče bolnika o delu specializanta v primerjavi z osebnim zdravnikom : specialistična naloga. Ljubljana: [V. Rokvić], 2011. 29 f. [COBISS.SI-ID 29412569]
126. MIKLIČ, Maja. Idealna podoba družinskega zdravnika : specialistična naloga. Ljubljana: [M. Miklič], 2010. 32 f., tabele. [COBISS.SI-ID 27889625]
127. BIZJAK-OSREDKAR, Mateja. Vpliv začetne in kratke obnovitvene edukacije na urejenost insulinsko neodvisne sladkorne bolezni pri diabetikih s HbA1c (glikiran hemoglobin) med 6,6 in 7,5 : spacialistična naloga. Ljubljana: [M. Bizjak Osredkar], 2010. 27 f., [grafi, tabele]. [COBISS.SI-ID 27335897]
128. MITROVIĆ, Ivan. Bolniki in njihova mnenja o navodilih za uporabo zdravil : specialistična naloga. Ljubljana: [I. Mitrović], 2009. 30 f. [COBISS.SI-ID 26311129]
129. LOKOVŠEK, Nina. Dolžina bolniškega staleža pri virusnih okužbah zgornjih dihal v ambulanti družinske medicine v letu 2005 : specialistična naloga. Ljubljana: [N. Lokovšek], 2009. 20 str. [COBISS.SI-ID 26312409]
130. TRČEK BREZNIKAR, Jarmila. Urejenost astme in pomen uporabe PEF metra v ambulanti družinske medicine : specialistična naloga. Ljubljana: [J. Trček-Breznikar], 2009. 23 f. [COBISS.SI-ID 25513945]

Komentor pri diplomskih delih

131. MIHOVEC, Katja. Vrednotenje brezšivne oskrbe z zdravili pri bolnikih, odpuščenih iz bolnišnice Golnik = Evaluation of seamless care of drug treatment at patients discharge from University Clinic Golnik : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Mihovec], 2011. VI, 51 f., tabele. [COBISS.SI-ID 3014001]

Pisec recenzij

132. Zdravstveno varstvo. Poplas Susič, Antonija (pisec recenzij 2011). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1962-. ISSN 0351-0026. http://versita.metapress.com/content/121769/. [COBISS.SI-ID 3287810]

Drugo

133. ČIŽMAN, Milan. Evropski dan antibiotikov. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2008, letn. 77, št. 10, str. 673-675. [COBISS.SI-ID 25157081]

 
 

 

 

 Last update: 14.09.2012

   


free hit counter script